Má mít ministerstvo vnitra centrum proti dezinformacím?

České prostředí je specifické tím, co bývá poněkud nepřesně označováno jako poučení z komunistické totality. Při bližším pohledu se ukazuje, že jde spíše o to, že některé osobnosti, které by svým vzděláním, intelektem a možnostmi měly stát na straně elity, zastávají (díky svým specifickým životním zkušenostem) názorové pozice typické spíše pro nižší třídu. Takové osobnosti najdete na úrovni celostátní politiky, ale i v jednotlivých redakcích, školách, regionálních diskuzích apod.

Zřízení Centra hybridních hrozeb musíme vidět v tomto kontextu. Nejedná se o aktivitu nijak průlomovou. Už několik let zde působí státem financované neziskovky zaměřené na potlačení svobody projevu (největšího věhlasu dosáhla Hate Free Culture), ministři vlády pravidelně vyhrožují trestním stíháním, byl tu požadavek ministra Chovance, aby policisté během demonstrací operativně určovali hranici přípustného projevu (což už fakticky začali dělat úředníci pražského magistrátu), do snahy o potlačení svobody projevu se zapojila i Advokátní komora, a role státních médií by si vyžádala samostatný článek.

Jak bude spor o svobodu projevu pokračovat? V podobných situacích tomu obvykle bývá tak, že občané se po čase unaví a jsou nuceni řešit vlastní obživu, zatímco státní byrokracie je schopna vyvíjet nátlak po neomezenou dobu. Svoboda projevu bude dále okrajována, až úplně zmizí. S ní i zbytky demokracie. Samozřejmě za předpokladu, že nedojde ke skokové změně typu zhroucení systému, výrazného volebního vítězství antisystémové strany nebo takové změny mezinárodního prostředí, kdy si podstatná část příslušníků elity spočítá, že pokračovat v podpoře současného režimu je příliš riskantní a málo výhodné.

...občané se po čase unaví a jsou nuceni řešit vlastní obživu, zatímco státní byrokracie je schopna vyvíjet nátlak po neomezenou dobu.

Nicméně jedna časovaná bomba tiká i neziskovkám a státní byrokracii. Na středních školách a v prvních ročnících vysokých škol dorůstá další skupina s ambicí strávit život jako profesionální byrokraté nebo aktivisté. Jenže dobrá pracovní místa jsou obsazena lidmi středního věku a nelze očekávat tak masivní zvyšování rozpočtů, jakého by bylo zapotřebí k vytvoření desetitisíců nových slušně placených pozic. Zkušenost posledního století říká, že přesně tak to obvykle vypadá v předvečer studentských revolucí. Není tedy vyloučeno, že za pár let budeme svědky studentské revoluce za svobodu projevu proti pánům Uhlům, Halíkům a Pánkům.

Odpověď do ankety Institutu Václava Klause.

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál