Svědectví Hynka Charouse

UDÁLOSTI POSLEDNÍCH DNÍ ... :
ZŠ Slovanské náměstí Brno-Královo pole, 5.třída....

Jedno z dětí, "váhově zvýhodněné" oproti ostatním, příslušník arabského etnika, tak dlouho šikanoval ve jménu vrozeného pocitu nadřazenosti ostatní spolužáky, až se paní třídní učitelka, která to nemá do důchodu daleko, rozhodla dotyčného malého agresora napomenout, že "takto se rozhodně u nás k ostatním nechováme a aby toho okamžitě nechal, jinak mu hrozí horší známka z chování".
To si ovšem dovolila příliš. Následující dny byla chudák paní učitelka vytrvale "obohacována" na svých vyučovacích hodinách přítomností stejně obézní arabské matky malého "džihádisty", která i přes opakované výzvy odmítala z vyučování odejít. Toto šikanování trvalo nekolik týdnů i přes zásah rozumného pana ředitele, který na dotyčnou zavolal dokonce strážníky Městské policie, kteří se nezmohli na nic, než šikanující agresorku pokutovat. Ta se slovy, že má peněz dost i na další pokuty dále odmítala opustit třídu. (Zdeptaná paní učitelka díky tomu dokonce zvažovala předčasný odchod do důchodu.)
Dotyčný ředitel se proto obrátil na zřizovatele školy, příslušnou radnici Brno-Královo pole, respektive přímo na paní starostku Karasovou. Ta se však odmítla celou záležitostí zabývat.
Drobnými ústupky to začíná a totálním povolením tomuto nepřizpůsobivému etniku s nenávistnou ideologií v jejich prázdných hlavách to končí.

(tento příběh mám přímo od jednoho z kantorů výše uvedené školy)

Další případ se týká stejné brněnské části Královo pole... :

Sobota, kolem 9h 7.12.2019. Klub bystrckých seniorů se chystá odjet na výlet z nádraží Brno - Královo pole. Při čekání na vlak dojde ve vestibulu nádraží k incidentu, kdy muž tmavé pleti, arabského vzhledu začíná likvidovat vánoční stromek, který je zde umístěn. Jeden ze seniorů dotyčného vandala napomíná, aby toho nechal, načež se mu dostane bleskové odpovědi v podobě pěstní insultace do obličeje. Senior padá k zemi, útočník-obohacovač utíká. Přivolaná PČR dorazila, když už byl pryč.

(tento příběh vím přímo od předsedy klubu seniorů, se kterým se znám osobně a který mi jej podrobně vylíčil. Existuje i policejní záznam celé události).

Hynek Charous je jednou z  hlavních osobností skupiny Rodiče proti indoktrinaci školáků. Příspěvek byl převzat z jeho facebookového profilu.

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál