Jak nás ovlivní německé předsednictví EU? Zejména s ohledem na migrační kvóty

Otázka týdne z 10. července 2020

Nejprve připomeňme, o co jde. V současné době probíhá poměrně intenzivní výměna obyvatel – etnických Čechů, Moravanů, Slezanů atd. ubývá a jsou nahrazováni cizinci. Podstatná část těch cizinců přichází z islámských zemí (včetně muslimských oblastí Ruska). Jsou jim udělovány trvalé pobyty, dlouhodobé trvalé pobyty, kupují nemovitosti, kupují české podniky. Někteří přicházejí prostřednictvím falešných sňatků. V některých oblastech zakládají regulérní kolonie, mají nikoliv nevýznamný vliv na státní správu, a jsou zvýhodňováni v mnoha oblastech života. Nicméně při současném tempu bude trvat několik desítek let, než jich bude tolik, aby se mohlo uvažovat o plném převzetí země.

Migrační kvóty umožní do českých zemí nastěhovat statisíce muslimských migrantů během několik týdnů a skokově tak „dohnat“ Švédsko, Francii či Velkou Británii. Jedná se o nejhorší scénář, jaký je možné si představit a nejspíš to nejhorší, co české země potkalo za celé jejich dějiny.

Migrační kvóty umožní do českých zemí nastěhovat statisíce muslimských migrantů během několik týdnů...

Nicméně otázka na německé předsednictví ukazuje na určitý naivní optimismu. Předpokládá totiž, že mimo německé předsednictví neprobíhal tlak na zavedení kvót.

To vychází z nepochopení fungování byrokratických aparátů. Ve skutečnosti se byrokraté nikdy nevzdávají – pokud by jim návrh přinesl zvýšení rozpočtu nebo jiné výhody.

Návrh na migrační kvóty byl vznesen v dubnu 2015 a ještě v témže roce byl odmítnut. Někteří občané ČR si možná oddychli, že tím záležitost končí. Ale mýlili se.

  • Byrokratický aparát začal okamžitě pracovat na dalších pokusech prosazení migračních kvót, byť pod jiným názvem.
  • Pokračoval tlak na jednotlivé politiky, aby se podvolili. Je využíváno každého jejich slabého místa (např. v případě českého premiéra jeho tzv. střet zájmů)
  • Pokračoval tlak na to, aby ti, kdo migrační kvóty odmítají, byli zbaveni občanských práv, především svobody projevu.
  • Plynule proudí peníze určené pro neziskovky a na korupci médií, s cílem změnit odmítavé stanovisko veřejnosti.
  • Plynule pokračuje intenzivní mediální propaganda a intenzivní působení na děti ve školách.

… a celý ten byrokratický aparát napjatě čeká na chvíli slabosti, kdy se státy svobodnější části EU nebudou schopny bránit. Stačily by např. jediné volby, po kterých by se podařilo alespoň dočasně sestavit vládu tzv. demokratického bloku a migrační kvóty by byly přijaty.

Stačily by jediné volby, po kterých by se podařilo sestavit vládu tzv. demokratického bloku a migrační kvóty by byly přijaty.

Německé předsednictví na tom nic nemění. Intenzivní tlak byl vyvíjen dosud, bude vyvíjen nadále.

Všimněte si ještě jednoho detailu. Ti politici, kteří jsou proti migračním kvótám, mají tendenci se obracet na veřejnost a hledat u ní podporu. Ti politici, kteří chtějí migrační kvóty přijmout (jako např. současné sociálně-demokratické vedení ministerstva zahraničí) se naopak snaží veřejnost uklidnit lhaním o tom, že tlak není vyvíjen. Cílem je v tichosti přijmout kvóty a postavit lidi před hotové (a nezrušitelnou) rozhodnutí.

Cílem je v tichosti přijmout kvóty a postavit lidi před hotové (a nezrušitelnou) rozhodnutí.

Zkrátka, intenzivní tlak na přijetí migračních kvóty byl dosud vyvíjen neustále a bude vyvíjen nadále. Bez ohledu na to, kdo momentálně vykonává předsednictví.

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál