Bátora

Nemá smysl rozšiřovat řady textů o tom, zda byla česká demokracie zachráněna před plukovníkem Bátorou připravujícím státní převrat nebo zda se jednalo o zlovolnou štvanici na nevinného člověka.

Více

Pokud zákon nechrání všechny občany bez rozdílu, nechrání nikoho.

Více

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál
Přihlásit se k odběru RSS - Bátora