Komentář k referendu o Brexitu

Tak Britové to dokázali! Asi pro každého, kdo hájí právo lidí každé země žít podle svého, je to až euforický okamžik. I euroelity jsou porazitelné – nemusí jim stačit ani faktický monopol v médiích, obrovská finanční převaha a tisíce analytiků s nejdražšími univerzitami.

Ovšem jedna věc je odhlasovat rámcové rozhodnutí, druhá věc je vyjednat konkrétní podmínky. A tady může být háček. Podívejme se totiž, kdo vyjednávání povede. Na jedné straně byrokraté z Bruselu a Berlína. Byli poníženi a jejich hlavním cílem bude co nejvíce poškodit Velkou Británii, potrestat ji a zastrašit všechny ostatní, kdo by chtěli odejít. I za cenu toho, že poškodí obyvatele a firmy zemí, které v EU zatím zůstávají. Jak ukázaly měnová krize a imigrační krize, dopady na vlastní obyvatele nestojí za pozornost.

Na druhé straně vyjednávání budou britské elity – tedy ta společenská vrstva, která podporovala setrvání v EU a teď má vztek na své spoluobčany. I oni budou motivováni nalézt co nejhorší podmínky. U mnoha z nich to bude spojeno s kariérovým plánem poškodit vlastní zemi a pak se přestěhovat do EU.

Můžeme tedy čekat, že obě strany budou společně hledat co možná nejhorší podmínky. Pokud by ty podmínky měly být schváleny v referendu, nejspíš by neprošly, pokračovalo jednání… a provizorní členství s čekáním na rozchod by se mohlo protáhnout na desítky let. Nezapomínejme, že během té doby se budou na Velkou Británii vztahovat i všechna nově přijatá opatření. Dohromady to znamená faktické zachování členství až do rozpadu EU.

Pokud by domluvené uspořádání prošlo, rychle se ukáže, že se podle nich nedá žít a poroste tlak na ignorování pravidel. Nakonec budou ignorována všechna pravidla.

Bylo by naivní čekat, že euroelity se z výprasku ve Velké Británii poučí a budou brát více ohledů na obyvatele evropských zemí. Ani náhodou!

Vedle toho můžeme počítat s tím, že Evropská unie začne podporovat své páté kolony ve Velké Británii ještě více než dosud. A že mezi nejvíce podporovanými budou britští muslimové. Už dnes je to silná a sebevědomá skupina, která dává jasně najevo, že se nehodlá integrovat, že britskou kulturu a životní styl pokládá za méněcenné a které se podařilo fakticky ovládnout soudy, policejní velení, školství i místní státní správu. Snaha o přeměnu Velké Británie na kalifát dostane další impulz, což bude v důsledku také znamenat, že britští muslimové budou schopni mohutněji podporovat své bratry ve Francii, Belgii, Německu, Švédsku, Rakousku… a brzy i České republice.

Bylo by naivní čekat, že euroelity se z výprasku ve Velké Británii poučí a budou brát více ohledů na obyvatele evropských zemí. Ani náhodou! Ti lidé nejsou naučeni dělat kompromisy. Jedinou reakcí, kterou znají, je ještě více zákazů a ještě přísnější postihy.  Můžeme tedy čekat tlak na rychlejší dovoz imigrantů a poskytnutí volebního práva lidem bez státního občanství. A pochopitelně přísnější postup proti buřičům – silnější cenzura internetu, zatýkání za nesprávné názory, vyhazování z práce, vyřazování reálné opozice z voleb atd.

Jenže proti tomuto zesílenému tlaku totalitního impéria stojí skutečnost, že lidové masy za sebou mají první velké vítězství.  Britové získali sebevědomí, lidová hnutí v ostatních členských zemích mají dobrý příklad. Tentokrát narazí Brusel i jeho nohsledi v jednotlivých zemích na odpor.

Dějiny nás učí, že zatímco demokratické státy se rozcházejí referendy nebo pokojným vyjednáváním, totalitní impéria se rozpadají vzpourami, revolucemi a válkami. Vcházíme do nepokojných časů. A klíčové otázky pro nás zní: Jak v takových časech ubránit bezpečí, svobodu a prosperitu občanů České republiky? Kdo jsou lidé, kteří mají dostatek schopností a odhodlání nás těžkými časy provést? Současná vládnoucí elita to zjevně není.

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál