Obyvatelé České republiky potřebují svobodu a bezpečí, nikoliv další byrokratický aparát

Sociolog Petr Hampl si myslí, že Národní demokracie obranu proti islámu a imigraci poškozuje. Podle něho by se v této chvíli měli spojit všichni, kdo nechtějí islámskou invazi. Teď není čas na spory o to, jak vysoké má být DPH, nebo jaká má být otevírací doba v supermarketech. Dával by si jen pozor na ty skupiny, které mohou současné hnutí lidového odporu diskreditovat.

Vy jste se účastnil úterní demonstrace pořádané Blokem proti islámu zaměřené proti islámské imigraci. Ve středu proběhla zase demonstrace iniciovaná Národní demokracií Adama B. Bartoše, kde vystoupil i Tomio Okamura, která byla také proti islámské imigraci a imigraci z Afriky. V čem byl rozdíl mezi těmito dvěma akcemi? Je nějaký rozdíl mezi zúčastněnými organizacemi, mezi programy obou skupin či mezi účastníky?

Nemáme žádný výzkum složení účastníků, nicméně podle zběžného pohledu se zdá, že lidé v obou demonstracích byli v zásadě stejní. Byli to běžní občané zděšení a naštvaní rozhodnutím vlády umístit do České republiky v první fázi tisíce a v dalších fázích patrně desetitisíce islámských radikálů. Když si uvědomíte, že vláda ten krok neudělala pod tlakem, ale zcela dobrovolně, a že jedinou motivací bylo získání peněz z evropských fondů, není divu, že občané zuří a že demonstrují i lidé, kteří rozhodně nejsou aktivistickými typy.

...není divu, že občané zuří a že demonstrují i lidé, kteří rozhodně nejsou aktivistickými typy.

Větší rozdíl byl ale mezi pořadateli a mluvčími. Mluvčí na úterní demonstraci, které jsem se také účastnil, požadovali jen to, co je v souladu se zdravým rozumem a se zachováním lidských práv a demokratického pořádku. Tedy okamžité uzavření hranic, jak už to udělaly okolní státy, a rázná opatření, která zastaví šíření radikálního islámu v České republice.

O den později bylo spektrum mluvčích širší. Na jedné straně Tomio Okamura, což je dle mého názoru seriózní politik (čímž neříkám, že souhlasím se všemi jeho názory), na druhé straně Národní demokracie, která je třeba pro mne za hranou toho, co je přijatelné.

A co vám na Národní demokracii vadí?

Už jednou jsem názory pánů z Národní demokracie interpretoval nesprávně, takže můj výklad berte s rezervou. Nicméně je zřetelné, že pokládají „sionismus“ (tedy organizované židovské aktivity) za větší hrozbu než islám, že jejich šéf vytváří seznamy aktivních Židů, že pokládají diktaturu za lepší politický systém než demokracii a tak dále.

Jedná se tedy o nějakou formu nacismu, jak tvrdí jejich kritici?

Nechtěl bych používat tak tvrdá slova. A hlavně bych nechtěl vyvolávat dojem, že se jedná o nějakou nebezpečnou skupinu, která by měla být zakázána. Je to skupina bezvýznamná až směšná. Problém vidím spíš v tom, že nyní rozkládají lidový odpor a že spousta dobrých vlastenců si řekne: „Nechci tady zavádění islámského práva, ale nechci ani nacisty.“ A raději zůstanou doma a nepodpoří nikoho.

Je to nahrávka na smeč vládní propagandě, podle které je každý, kdo tu nechce islámské právo, potenciální zločinec a vrah.

Co si myslíte o tom, že na té středeční akci měli někteří demonstranti symbolické šibenice?

To je přesně ono hloupé jednání, které je za hranou. Ty šibenice nevznikly spontánně, byly připraveny organizátory, tedy Národní demokracií. Samozřejmě organizátoři ve skutečnosti nepočítají s tím, že by chtěli někoho oběsit, a lidé ve vládě se jich ani nebojí. Je to nahrávka na smeč vládní propagandě, podle které je každý, kdo tu nechce islámské právo, potenciální zločinec a vrah.

Člen Strany zelených Tomáš Schejbal, který se na úterní demonstraci proti uprchlíkům a islámu v Praze zviditelnil především tím, že hodil vejce po jedné z mluvčích akce, Janě Volfové, a následně byl zadržen policií, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz řekl, že Blok proti islámu jsou obtloustlí zdivočelí maloměšťáci bez kulturního rozhledu. Je to prý rasistické, antidemokratické hnutí, a proto nemá co dělat v demokratické debatě. Co o tom soudíte?

Je už běžnou součástí politického života v téhle zemi, že když nějaký vyšinutec nedostane u Zelených funkci, snaží se vzbudit pozornost tímto způsobem. Před časem o mě Schejbal napsal, že by mě rád viděl v koncentračním táboře. A to nejsem zdaleka jediným terčem jeho pozornosti. Nejlepší odpovědí takovým lidem je nevšímat si jich. Čím víc se o něm bude mluvit, tím bude mít vyšší šanci, že ho vláda zaměstná jako profesionálního bojovníka proti xenofobii. Nejhorší trest by pro něj byl, kdyby mu došly peníze natolik, že by musel začít pracovat.

Je už běžnou součástí politického života v téhle zemi, že když nějaký vyšinutec nedostane u Zelených funkci, snaží se vzbudit pozornost tímto způsobem.Nejlepší odpovědí je nevšímat si jich.

Pan Schejbal hovořil v rozhovoru i přímo o vás, panu Konvičkovi a Janě Volfové a charakterizoval vás takto: „Banda bizarních hochštaplerů, sexuálně frustrovaný entomolog Konvička, lžidoktor Hampl a česká máma Volfová se snaží sbírat body mezi politicky dezorientovanými voliči.“ Co si o tom myslíte?

Především myslím, že lidé v téhle zemi jsou slušně orientovaní a velmi dobře vědí, co chtějí a nechtějí. Nicméně slova pana Schejbala dobře ukazují určitá myšlenková schémata pražských intelektuálů. Třeba to, že slovo „máma“ je podle něj urážkou.

Uvedu jen na pravou míru toho lžidoktora. Titul PhDr. ze sociologie jsem získal na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, tedy na nejlepším sociologickém pracovišti v zemi. Kompletní rigorózní práce je vystavena na internetu. Pokud pan Schejbal zvládne tak těžké čtení, může se do ní podívat.

Schejbal též naznačil, že odpor vůči imigraci a islámu souvisí s komplexem méněcennosti průměrného Čecha: „Průměrný Čech se svým životním stylem, trpící obezitou, infarkty, rakovinou tlustého střeva a impotencí cítí konkurenci ze strany kultivovanější a zdravější kultury, kde se nejí vepřové a nepije alkohol. Podobně, jako vzniká rasismus vůči Afroameričanům z pocitů sexuální méněcennosti, může takto vznikat i strach z muslimů.“ Co si myslíte o této myšlence?

Souhlasím s panem Schejbalem v tom, že Češi mají jako národ hodně nízké sebevědomí a že to je špatně. Už minimálně 10 let jsme vystaveni soustavné propagandě, že jsme horší než ostatní. Ale nevím, jak to může souviset s odporem k islamizaci. Že by hodně sebevědomým lidem nevadilo uřezávání hlav, pumové atentáty, soustavné násilí vůči ženám a tak dále? Určitě by bylo zajímavé, kdyby pan Schejbal tu myšlenku rozvedl třeba do podoby testovatelné vědecké teorie. Ale takhle to vypadá spíš jen jako blábol.

Co říkáte kritice některých levicových aktivistů, že svými aktivitami vy a Blok proti islámu podněcujete nenávist a případné násilí?

Samozřejmě je to lež. Ukazuje to, že protistrana nemá vůbec žádné argumenty. Nikdo z Bloku proti islámu nikdy nevolal po žádné násilné protizákonné akci. Pokud se ale násilím myslí ochrana hranic a nepouštění ilegálních imigrantů dovnitř, to samozřejmě podporují všichni soudní lidé, včetně členů Bloku proti islámu.

...ochrana hranic a nepouštění ilegálních imigrantů dovnitř, to samozřejmě podporují všichni soudní lidé,

Daniel Veselý okomentoval vaše vystoupení na úterní demonstraci takto: „Další z řečníků, sociolog Petr Hampl, potvrdil vulgární demagogii protiimigrantských agitátorů, když prohlásil, že český národ stojí proti invazi tisíců, desetitisíců, ba statisíců islámských kolonistů semknut tak, jako byl semknout proti zkrachovalému jakešovskému režimuv roce 1989. Má snad pan Hampl k dispozici nějaké relevantní studie pro svá tvrzení? Kdo zde mluví o desítkách či stovkách tisíců islámských kolonistů? Nebo jde spíš o další iracionální a účelové vyvolávání strachu a vábení budoucích politických hlasů?“ Můžete zde odpovědět na tyto otázky?

Na to nepotřebujeme žádnou hloubkovou studii. V posledních týdnech bylo zveřejněno několik výzkumů veřejného mínění a řada anket. Všechny ukazují, že nesouhlas s imigrací přesahuje 85 procenta obyvatelstva.

A samozřejmě, že počty kolonistů s tím souvisí. Růst jejich počtu se zrychluje a loni zveřejněný výzkum Gallupova ústavu ukázal, že afrických a arabských zájemců o přesídlení do Evropy je více než půl miliardy. Každý člověk s dokončeným základním vzděláním si tedy může spočítat, že v horizontu pěti až deseti let se můžeme v České republice dostat přes milion. Tedy na to procento muslimské populace, jaké dnes vidíme ve Francii, Velké Británii nebo Švédsku. Jestli pan Veselý potřebuje doučování z matematiky základní školy, ať se mi ozve. Jestli se chce doučit sám, doporučuji mu zvláště kapitolu „geometrické řady“.

Podle mě by se v této chvíli měli spojit všichni, kdo nechtějí islámskou invazi. Teď není čas na spory o to, jak vysoké má být DPH, nebo jaká má být otevírací doba v supermarketech.

Martin Konvička uvedl, že Blok proti islámu bude kandidovat v krajských volbách. Podpoříte tento blok, budete za něj případně kandidovat a výrazně se v něm angažovat, nebo budete podporovat nadále Stranu svobodných občanů, kde proběhl pokus vás vyloučit?

Je to pro mne osobně hodně těžká záležitost. Jsem loajálním členem Strany svobodných občanů a záleží mi na ní. Jinak bych už dávno odešel. Členství mi přináší spoustu problémů a žádné výhody. Martina Konvičku ale taky podporuji. Pořád ještě ale doufám, že Svobodní, jejichž vedení dobře ví, že samostatně nemá nejmenší šanci uspět, se nakonec s panem Konvičkou domluví na společném postupu.

Bude či měl by Blok kandidovat se „zbytkovým“ Úsvitem Marka Černocha, který byl též na demonstraci?

Neznám úmysly vedení Bloku, proto mohu říct jen svůj názor. Podle mě by se v této chvíli měli spojit všichni, kdo nechtějí islámskou invazi. Teď není čas na spory o to, jak vysoké má být DPH, nebo jaká má být otevírací doba v supermarketech. Dával bych si jen pozor na ty skupiny, které mohou současné hnutí lidového odporu diskreditovat.

Má Blok proti islámu šanci uspět v krajských volbách? Jaký by měl mít program? Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz řekl, že také nechce islám v České republice, ale že pokud by Konvička uvažoval o založení nějaké politické strany, tak že každá politická strana, má-li mít naději na úspěch, musí mít nejenom negativní, ale i pozitivní program. To znamená, nesmí říci jenom to, co nechce, ale také to, co chce.

Ten pozitivní program je přece jasný. Chceme žít v zemi, kde bude možné vycházet na ulici beze strachu, že vám nějaký radikál uřízne hlavu. V zemi, kde lidé nebudou šikanováni za to, že se v něčem znelíbili šéfovi mešity. Chceme žít v zemi, kde nebude možné, aby muslimové agitovali ve školách a věznicích. V zemi, kde se nebude debatovat, zda má být islámské právo šaría zavedeno za rok nebo až za tři roky. Je to málo? Podle mě to je dostatečně pozitivní program.

Ten pozitivní program je přece jasný. Chceme žít v zemi, kde bude možné vycházet na ulici beze strachu, že vám nějaký radikál uřízne hlavu

A jestli má šanci uspět? Samozřejmě, že ano, ale je otevřena celá řada scénářů. Na jedné straně ten, kdy lidové hnutí zahrnující Blok proti islámu bude malou opoziční skupinou. Na druhé straně zhroucení dnešních vládních stran a nastolení úplně nových politických poměrů. A cokoliv mezi tím.

A jaký by měl být případně program Bloku v celostátních volbách? Měl by mít i program v ekonomických věcech, zahraniční politice a podobně, nebo zůstat čistě „single issue“?

Můj názor je, že by se měl omezit na ty záležitosti, na kterých se shodne alespoň 80 procent obyvatel. Dnes potřebujeme ubránit svou zemi. Až se to podaří, může se hnutí rozpustit, pan docent se může vrátit ke svým motýlkům a broučkům a další členové se mohou připojit k různým stranám podle své politické orientace, případně ty strany založit. Tahle země potřebuje svobodu a bezpečí, nikoliv další politickou stranu a další byrokratický aparát.  

Ptal se Lukáš Petřík.

Vyšlo na www.parlamentnilisty.cz 

 

 

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál