Vraždy na Floridě a paralelní světy

V neděli se na Floridě střílelo, takže nejpozději ve středu přijdou multikulturní extrémisté s tvrzením, že muslimové sice homosexuály zabíjejí, ale křesťanští fundamentalisté jim nechtějí péci svatební dorty a ještě o nich říkají, že jsou hříšníci.  A že když se to správně pojme, prohlásit někoho za hříšníka je vlastně mnohem horší, než ho zastřelit. A že správný homosexuál se raději nechá shodit z výškové budovy, než by podporoval „nácky.“ Možná to nebude řečeno doslova, ale takhle nějak vyzní hlavní sdělení multikulturního establishmentu.  Je to vlastně už rutina. Stejný byrokratický postup vydává pokaždé stejný výsledek.

Píšu tedy již s předstihem reakci nás, lidových konzervativců.

  • Ano, přiznávám, že se vůbec nezajímám o to, kdo z mých známých a kolegů s kým žije a co s ním dělá v ložnici. Odmítám kvůli tomu komukoliv poskytovat preferenční zacházení.
  • Ano, přiznávám, že gay pride mi připadá hnusné a odporné a že se budu snažit nebýt v těch dnech v Praze.
  • Ano, přiznávám, že pro rodiče malých dětí nárokuji právo předkládat výhradně heterosexuální vzory a podle toho vybírat i školu, kroužky a oddíly.
  • A hájím dokonce i právo používat výraz „buzerant.“

Ale přes to všechno (nebo možná právě proto) přiznáváme my lidoví konzervativci všem příslušníkům sexuálních menšin minimálně jedno právo, které pokládáme za naprosto posvátné. Právo vytvářet paralelní svět s vlastní kulturou. Právo na homosexuální bary, restaurace, cestovní kanceláře, časopisy, webové stránky a já nevím, co všechno.  Protože právě v tom je jeden z půvabů naší civilizace – snažíme se uspořádat věci tak, aby si každý mohl vybrat svou cestu a aby se naše záměry navzájem nerušily.

Extrémní levice, která se snaží všem vnutit stejný jazyk... má mnohem blíže k zastáncům jediné správné interpretace Koránu.

A moudří lidé (včetně moudrých homosexuálů a jiných příslušníků menšin) se snaží naplnit svoje chutě či potřeby pokud možno tak, aby tím nerušili ostatní a nerozvraceli jejich svět. Právě vytváření paralelních světů s různými verzemi hodnot je jedním z důvodů, proč je naše civilizace o tolik úspěšnější než jakákoliv jiná. Mnohdy totiž není možné určit předem, co se ukáže jako dlouhodobě úspěšné, takže je lepší nechat myšlenky a životní styly volně soutěžit.

Právě na tuhle soutěž myšlenek a životních stylů zaútočil muslimský atentátník. To není jen útok na lidi s neobvyklými sexuálními preferencemi. To je útok na hodnotové jádro západní civilizace.

Jenomže tohle zase dokážou pochopit pouze staromilci. Extrémní levice, která se snaží všem vnutit stejný jazyk, stejné názory, stejné cítění a popřípadě i vytvořit jednotné pohlaví, má mnohem blíže k zastáncům jediné správné interpretace Koránu. Z jejich pohledu je existence paralelních světů rouháním (i když to slovo neomarxisté nepoužívají).

Mimochodem, nedělní střílení znovu podtrhuje skutečnost, které si jsou rozumnější lidé už dávno vědomi. Je lépe být příslušníkem menšiny ve společnosti, které je k menšinám přívětivá, než společnost rozvrátit jen proto, že si jako příslušník menšiny připadám „diskriminovaný“, a otevřít tak cestu děsivému teroru. Po Orlandu je to ještě jasnější – až dojde na lámání chleba, konzervativci se na obranu homosexuálů postaví (ať už si o jejich chování myslí cokoliv). Na rozdíl od profesionálních bojovníků za práva menšin.

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál