Berger

Otázka týdne z 28. srpna 2020

Výraz revoluce je s posledními událostmi v západním světě poměrně častá. Násilné nepokoje, zapalování budov, přebírání moci v celých městských čtvrtích… to vše lze najednou provádět beztrestně.

Více

Následující text je druhou částí shrnutí disertační práce White collar revisited – millsovská teorie vlivu byrokratizace na sociální a ekonomický vývoj západních společností. První část najdete zde.

Více

O kořenech moderního fundamentalismu

Když se dnes vracíme k životu a smrti Jana Husa a k událostem, které po jeho smrti následovaly, nabízí se srovnání husitského fundamentalismu s dnešním Islámským státem a podobnými skupinami. Jako bychom si část dějin procházeli znovu. To nás může znovu vést k tomu, abychom se otázce náboženského násilí a fundamentalismu (což, jak dále ukážeme, nemusí spolu nutně souviset) věnovali hlouběji a pokusili se lépe pochopit mechanismy, které vedou k jejich vzniku.

Více

12. ledna jsem v Českém rozhlas diskutoval s jedním z netvrdších ideologů české radikální levice, zakladatelem hnutí Duha Jakubem Patočkou. Podle očekávání jsme se neshodli vůbec v ničem a hovor byl plný osobních útoků. Tématem byl multikulturalismus – je možné a správné, aby byly v Evropě vytvářeny islámské komunity a aby si sem muslimové přiváželi veškeré své zvyklosti, včetně právního systému?

 

Více

Rozhovor pro Parlamentní Listy

Co nám podle vás útok muslimů v Paříži na redakci sdělil? Co ta zpráva pro nás znamená?

Více

Pokaždé, když nám média předkládají nešťastné dětské oči, můžeme s vysokou pravděpodobností soudit, že se s námi někdo pokouší manipulovat. A že se tudíž pokouší prosadit něco, co by bylo v otevřené diskuzi neobhajitelné. 

Právě to se podle všeho děje v diskuzi o pomoci obětem konfliktu v Sýrii. Tragédie je to obrovská, problémů je celá řada a není v možnostech jednoho článku je zvládnout. Navíc nechci předstírat, že jsem expertem na blízkovýchodní problematiku. Takže jen pár stručných poznámek.

 

Více

Proč šéfové investičních skupin na Wall Streetu finančně podporují zjevně protirůstovou politiku prezidenta Obamy?

 

Více

Proč nové elity vstupují do manželství, mají děti, nerozvádějí se - a nenávidí kapitalismus.

 

Třebaže tenhle nobelovský ekonom prorokoval zánik kapitalismu, levice jej nikdy nepřijala za svého. Snad pro jeho přesvědčení, že o nastolení socialismu paradoxně usilují především bohatí a mocní - třešťský rodák Joseph Schumpeter, od jehož narození uplynulo včera přesně 130 let.

Více

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál
Přihlásit se k odběru RSS - Berger